He Wai

Te Ipukarea

Koha Mai

Ko tā Tāmata Toiere, he whakaatu anake i ērā waiata, i ērā haka hoki kua whakaaetia mārikatia e te kaitito ka tahi, e te whānau ka rua, ka toru e te hapū, e te iwi rānei. Nō reira, me mātua aro mai te tangata e pohapoha ai te whare kōrero nei.

Mehemea he kaitito koe, ko koe rānei te kaitiaki o ētahi waiata nō te whānau, ā, e hiahia ana koe ki te whakauru i ērā taonga ōu ki a Tāmata Toiere, tēnā whakapā mai. Manohi anō, mehemea kāore he waiata, he haka rānei nō tō iwi e iri mai ana i te paetuku nei, tēnā akiakina tō iwi, ō rangatira rānei kia rata mai ki tēnei kaupapa.

Ka mātua whakamanahia te kaitito o te waiata, o te haka hoki. Ki te kore e mōhio i te kaitito, ka whakanuia te hapū, te iwi rānei o taua waiata/haka. Ka whakamana hoki i ērā tangata i tuku mai i ā rātou kōrero, i koha mai rānei ētahi kōrero mō tētahi waiata. Mā ēnei whakapuakanga katoa e mōhio ai te marea (e mārama anō hoki) nō hea ngā kōrero katoa.

Mehemea he titonga tōu, ōu rānei, engari kāore ō whakamahuki, e pai ana, he taonga tonu ērā tuhinga. Ka taea tonutia e mātou te whakarite tētahi whārangi, ki reira iri ai ngā kupu o tō waiata kia kimi rānō ētahi whakamārama, kia rite rānei ētahi whakamārama te tuhituhi.